Koszyk
0 pln

Regulamin od 25.12.2014

Regulamin Apteki Internetowej www.aptekaflora.pl
( obowiązuje od 25.12.2014 )
§ 1
DEFINICJE

1. Regulamin – niniejszy regulamin . W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną  Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Apteka – apteka internetowa „Flora”, która jest działem apteki  Flora mgr farm. Jacek Cieciura zlokalizowanej przy ulicy Juliusza Słowackiego 22 w Tomaszowie Maz.,wpisanej do EDG pod numerem 11768, prowadzonej przez Prezydenta  Tomaszowa Maz., NIP : 773-172-08-30; REGON: 590718849, na prowadzenie której Łódzki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wydał koncesję Nr FALD-333/A/99 i Decyzję FŁ-VII-4010-11-10 z dnia 14 stycznia 2010 roku, będąca usługodawcą w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013 r. poz.1422).
3. Portal – portal internetowy Apteki prowadzony pod adresem https://aptekaflora.pl za pośrednictwem którego Apteka świadczy usługi elektroniczne związane ze sprzedażą wysyłkową.
4. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca w Aptece zakupu na zasadach określonych w Regulaminie.
5. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, dokonujący w Aptece zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową .
6. Użytkownik – Kupujący, który dokonał rejestracji indywidualnego Konta  w Portalu .
7. Konto – konto Użytkownika założone przez niego w Aptece zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

 

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Apteka świadczy drogą elektroniczną, za pośrednictwem Portalu, usługi związane z wysyłkową sprzedażą towarów, w tym produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza.
2. Złożenie zamówienia na towary oferowane przez Aptekę oraz realizacja zamówień złożonych za pośrednictwem Portalu odbywa się na podstawie tego Regulaminu w treści obowiązującej  w dniu złożenia zamówienia oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Apteka informuje, że do wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827),zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 tej ustawy.
3. Wszystkie towary oferowane przez Aptekę są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oryginalnie zapakowane i znajdują się w legalnym obrocie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej  na podstawie stosownych przepisów prawa lub decyzji właściwych władz administracyjnych. Wszystkie towary zostały nabyte od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującym prawem i są w Aptece przechowywane w warunkach określonych odpowiednimi przepisami.
4. Apteka prowadzi wyłącznie obrót detaliczny towarami.
5. Apteka nie prowadzi  sprzedaży produktów leczniczych, suplementów diety i innych określonych w przepisie art.72 ust. 5 ustawy  w związku z art. 87 ust.2 pkt 1 ustawy Prawo Farmaceutyczne przedsiębiorcom prowadzącym apteki i hurtownie farmaceutyczne.
6. Apteka nie prowadzi sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych wydawanych z przepisu lekarza (na receptę).
7. Zamówione w Aptece towary wysyłane są  wg zasad umieszczonych na Portalu w zakładce Koszty wysyłki oraz tym Regulaminie.
8. Za zamówione towary można zapłacić w sposób opisany na Portalu w zakładce Formy płatności oraz w tym Regulaminie.
9. Koszty wysyłki podane zostały na Portalu w zakładce Koszty wysyłki.
10. Opisy towarów znajdujące się  na Portalu służą wyłącznie celom informacyjnym oraz identyfikacyjnym. Przed użyciem produktów leczniczych należy zapoznać się z ulotką, bądź skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu i zdrowiu.
11. Ceny towarów podane na Portalu są wyrażone w PLN, zawierają podatek VAT i nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy zostanie doliczony do wartości zakupionego towaru.
12. Asortyment i ceny towarów oferowanych na Portalu mogą się różnić od oferty apteki stacjonarnej.
13. Apteka zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności i dostawy poprzez nieudostępnianie części  z opcji dla wybranych towarów i grup asortymentowych.
14. Kupujący powinien posiadać aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) oraz komputer lub inne urządzenie końcowe (smartphone, tablet), spełniające następujące minimalne wymagania techniczne – Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą  JavaScript i cookies :Mozilla Firefox w wersji 27 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, albo Google Chrome w wersji 33lub nowszej. - minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 px .
15. Kupujący zobowiązany jest do : niedostarczania treści o charakterze bezprawnym , korzystania z Portalu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania i nieuciążliwy dla innych Kupujących i Apteki oraz zgodny z prawem, tym Regulaminem oraz zasadami korzystania z sieci Internet.
16. Apteka dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia i opisy towarów prezentowane na Portalu odpowiadały rzeczywistości i były kompletne. Mogą się one jednak różnić od stanu faktycznego, np. w przypadku zmiany opakowania przez producenta, lub nowych, jeszcze nieopisanych towarów. W razie wątpliwości czy prezentowany na Portalu towar jest tym, który Klient zamierza kupić lub tym, który będzie najbardziej odpowiadał potrzebom Klienta, Apteka prosi o kontakt pocztą elektroniczną admin@aptekaflora.pl  lub telefoniczny 44 725 18 54 w godzinach 7.00-21.00 w dni robocze.

17. Wysyłka zagranicę

Apteka Flora prowadzi wysyłkę zagranicę do wybranych krajów UE (wykaz przedstawiony jest w tabeli koszty dostawy) wyłącznie dla osób prywatnych nie prowadzących działalności gospodarczej. Cennik przesyłek obowiązuje od 30.07.2018r. Realizacja przesyłek zagranicznych możliwa jest wyłącznie po przedpłacie. NIE wysyłamy paczek ZA POBRANIEM. Przesyłki zagraniczne NIE są objęte darmową wysyłką.

 

§ 3
ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.aptekaflora.pl , pocztą elektroniczną oraz w miejscu prowadzenia Apteki.
2. Zamówienia składane poprzez stronę internetową, można składać  24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
3. Apteka nie przyjmuje zamówień składanych drogą telefoniczną, z powodu niejasności wynikających z tej formy składania zamówienia, braku potwierdzeń z tym związanych oraz statusu zamówienia.
4. Apteka realizuje zamówień z wysyłką za granicę do wybranych krajów UE
5. W celu złożenia zamówienia Kupujący zobowiązany jest wypełnić i wysłać drogą elektroniczną prawidłowo wypełniony formularz zamówienia. Wypełnienie wszystkich wymaganych pól i wysłanie formularza oznacza zgodę na postanowienia tego Regulaminu i jest warunkiem niezbędnym do realizacji zamówienia. Szczegółowy opis składania zamówienia znajduje się na Portalu w zakładce  jak zamawiać.
6. Kupujący jest informowany przez Aptekę o kolejnych etapach realizacji zamówienia poprzez podany adres e-mail:                                                                                                                                                                                
      - po złożeniu zamówienia  o szczegółach i numerze zamówienia
      - o rozpoczęciu realizacji zamówienia
      - o zrealizowaniu zamówienia , co jest równoznaczne z nadaniem przesyłki
      - o numerze nadania przesyłki  na prośbę Kupującego.
7. Razem z zamówieniem  dostarczany jest dokument zakupu  w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT (na życzenie Kupującego). Paragon fiskalny, jak i faktura VAT, wystawiane są z rzeczywistą datą zakończenia zamówienia przez Aptekę, nie zaś w dniu rozpoczęcia jego realizacji.
8. Zamówienia będą realizowane pod warunkiem wpłynięcia należnej kwoty na konto Apteki (w przypadku płatności przelewem) lub potwierdzenia złożonego zamówienia drogą mailową ( w przypadku  płatności za pobraniem), lub wysłania potwierdzenia dokonania wpłaty, w celu przyśpieszenia realizacji zamówienia.
9. Po 2 dniach od złożenia zamówienia w przypadku braku wpłaty, jeżeli taka forma płatności została wybrana, do Kupującego wysyłana jest wiadomość z przypomnieniem, po 5 dniach zamówienie jest anulowane bez konsekwencji. W przypadku dalszej chęci jego realizacji prosimy o kontakt  z Apteką.
10. Apteka zastrzega sobie prawo odmowy realizacji części albo całości zamówienia w przypadkach, gdy:
- elektroniczny formularz zamówienia nie został wypełniony poprawnie, a Apteka nie może się skontaktować z Kupującym celem weryfikacji jego danych teleadresowych;
- towar został wycofany z obrotu lub wstrzymany w obrocie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej po złożeniu zamówienia;
- zrealizowanie zamówienia skutkowałoby naruszeniem przez Aptekę przepisów prawa dotyczących prowadzenia obrotu detalicznego produktami leczniczymi i bezpośredniego zaopatrywania ludności w produkty lecznicze;
- takie uprawnienia lub obowiązek wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

-sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia jeżeli dany towar nie jest dostępny we wskazanej cenie, nie jest dostępny z powodu braków na magazynie lub braku w hurtowniach
11. Jeżeli Apteka odmawia realizacji zamówienia zgodnie z ust.9 powyżej lub nie jest w stanie zrealizować zamówienia Kupującego, w przypadku incydentalnej niezgodności stanów magazynowych, czy incydentalnego uszkodzenia towaru, niezwłocznie, najpóźniej w terminie 5 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia, zawiadomi o tym Kupującego drogą elektroniczną i zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego kwotę za zakupiony towar.
12. W przypadku chęci zakupu ilości towaru większej niż stan magazynowy, Kupujący może umieścić taką informację w miejscu na uwagi do zamówienia. Pracownik Apteki w terminie do 3 dni roboczych skontaktuje się z Kupującym i poinformuje, czy możliwa jest sprzedaż dodatkowej ilości produktów .Jednocześnie Apteka zastrzega sobie prawo do zmiany ceny produktów sprowadzonych celowo na zamówienie Kupującego i ewentualnego wydłużenia o kilka dni roboczych realizacji zamówienia wynikających ze sprowadzenia z hurtowni określonej ilości zamówionych produktów.

 

§ 4
PŁATNOŚCI I DOSTAWA

1.      Kupujący uiszcza cenę zamówionego towaru i dostawy w jeden z dostępnych sposobów :
- przelewem bankowym;
- szybkim przelewem internetowym ( Przelewy24) w tym kartą kredytową;
- „za pobraniem” przy odbiorze przesyłki od firmy kurierskiej DPD lub Poczty Polskiej (Pocztex 48)
2. Wykaz wszystkich form płatności obsługiwanych przez Aptekę i dane do przelewu znajdują się na Portalu w zakładce Formy płatności i jest traktowany jako nieodłączna część tego Regulaminu.
4. Zamówiony przez Kupującego towar może być:
- odebrany osobiście w Aptece „Flora” przy ul. Słowackiego 22, ul. Bartosza Głowackiego 3, ul Ostrowskiego 12 w Tomaszowie Maz.
- przesłany do Kupującego za pośrednictwem wybranej firmy kurierskiej DPD

-Poczty Polskiej (nie dotyczy leków)

- InPost (nie dotyczy leków)
5.
Kupujący w elektronicznym formularzu wybiera sposób dostawy.
6.
W przypadku wyboru opcji dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej, do wartości zamówienia doliczany jest koszt dostawy wg cennika umieszczonego na Portalu w zakładce Koszty wysyłki, który Kupujący zobowiązany jest pokryć . Kupujący jednocześnie upoważnia ją do odbioru w jego imieniu i na jego rzecz towarów zamówionych w Aptece i dostarczenia towaru pod wskazany w elektronicznym formularzu zamówienia adres. Apteka zobowiązana jest do umożliwienia odbioru towarów przez firmę kurierską lub  Pocztę Polską oraz do uiszczenia w imieniu Kupującego wynagrodzenia z tytułu odbioru i dostarczenia towarów do Kupującego. W powyższym przypadku, Kupujący akceptuje warunki dostawy określone w regulaminie wybranej przez siebie firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej, a dostępnej na jego stronie internetowej.
7. W przypadku, gdy zamówienia nie może zostać poprawnie i terminowo doręczone z winy Kupującego (błędne dane teleadresowe , odmowa przyjęcia), Apteka zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami ponownego transportu zgodnie z obowiązującym cennikiem dostaw.
8.
Przed odbiorem przesyłki od dostawcy Kupujący zobowiązany jest sprawdzić , czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan opakowania i taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy przesyłka nosi znamiona uszkodzenia należy odmówić przyjęcia zamówienia  i poinformować niezwłocznie o tym  Aptekę pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
9. W przypadku nieodebrania przez Kupującego uszkodzonej przesyłki , Apteka ponownie wyśle Kupującemu zamówione towary po otrzymaniu od Kupującego informacji o uszkodzonej przesyłce.
10. W przypadku zaginięcia przesyłki i otrzymania od Kupującego informacji o niedoręczeniu zamówionego towaru, Apteka zwraca Kupującemu uiszczone przez niego kwoty w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o niedoręczeniu towaru.
11. Odbiór osobisty zamówionych towarów może nastąpić w dni robocze w godzinach 7.00-22.00, w soboty w godzinach 7.00-15.00 w siedzibach Apteki „Flora” w Tomaszowie Maz., po uprzednim podaniu nr zamówienia Kupujący informowany jest pocztą elektroniczną o fakcie zrealizowania zamówienia i możliwości odbioru.
12. Apteka nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji przesyłek spowodowane działaniem lub zaniechaniem firmy kurierskiej , Poczty Polskiej oraz InPost.

13. Produkt leczniczy ze względów bezpieczeństwa oraz ze względu na konieczność zapewnienia odpowiednich warunków jakościowych, nie jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. oraz InPost Paczkomaty Sp. z o.o.

14. Produkty zakupione w aptece internetowej wysłane za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej (Produkty lecznicze są dostarczane wyłącznie za pośrednictwem DPD .

Wysyłka Produktu leczniczego odbywa się w warunkach zapewniających jakość Produktu leczniczego oraz bezpieczeństwo stosowania – art. 68 ust 3k ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (tj. Dz.U. z 2008 r., Nr45, poz. 271 z późn. zm.), co stanowi podstawę do ograniczenia wyboru Dostawcy w trakcie składania zamówienia).

§ 5
ZWROTY

1. Produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne wydane z Apteki nie podlegają zwrotowi. Nie dotyczy to produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych zwracanych Aptece z powodu wady jakościowej, niewłaściwego ich wydania lub sfałszowania produktu leczniczego, które mogą zostać zwrócone Aptece na zasadach opisanych w Regulaminie.
2. W przypadku towarów innych niż wskazane w ust. 1 powyżej, kupujący będący Konsumentem może w terminie 14 dni od dnia odebrania zamówienia odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów określonych poniżej.
3. Kupujący może odstąpić od umowy składając Aptece oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Może to zrobić faksem lub pocztą elektroniczną lub pisemnie na adres Apteki „Flora” ,97-200 Tomaszów Maz., ul. Słowackiego 22 . Wzór oświadczenia umieszczony jest na Portalu w zakładce Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
4. Zwrot towarów powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy.
5. W przypadku terminowego odstąpienia od umowy oraz terminowego dostarczenia zwracanego zamówienia do Apteki, Apteka zwróci Konsumentowi całość otrzymanej płatności.
6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Aptekę , Apteka nie jest zobowiązana do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
8. Zwracane towary najlepiej odsyłać w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnymi banderolami  i bez znamion ingerencji  w ich konstrukcję i korzystania z nich. Konsument ponosi odpowiedzialność  za uszkodzenie towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego cech , charakteru i funkcjonowania.
9. Apteka zwraca Konsumentowi  uiszczoną przez niego płatność takim samym sposobem zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że strony porozumiały się co do innego sposobu, który nie wiąże się dla Kupującego z żadnymi kosztami. Zwrot jest dokonywany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Apteka może się wstrzymać ze zwrotem płatności do chwili otrzymania przesyłki ze zwracanymi towarami lub dowodu jej odesłania.
10. Zwracane towary powinny być odpowiednio zabezpieczone. Nie mogą być wysyłane za pobraniem .
11. Odstąpienie od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku umów w których:
- towary mają krótki termin przydatności do spożycia, ale wystarczający w momencie zawierania umowy, do pełnego wykorzystania towaru zgodnie ze wskazówkami producenta lub gdy  Klient został poinformowany o takim terminie przy składaniu zamówienia.
- towary, dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu zostały otwarte, oraz które po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względów higienicznych i ze względu na ochronę zdrowia.

Apteka internetowa, antyperspirant, avent, bioderma, bioliq, canpol, cera trądzikowa preparaty, dermokosmetyki, geriavit, grzybica leki bez recepty, himalaya, kreon, leki bez recepty, leki na grypę, leki na przeziębienie, leki na uspokojenie, mascara med., maxigra go, maxon, mensil, mugga, mustela, odchudzanie leki, odporność, pirolam, tabletki na ból gardła, test ciążowy, tran mollers, vichy, witamina d, wszy preparaty, zapalenie stawów, zestawy kosmetyków, ziaja

Bezpłatny transport kurierem
od kwoty 199zł

Apteka internetowa, antyperspirant, avent, bioderma, bioliq, canpol, cera trądzikowa preparaty, dermokosmetyki, geriavit, grzybica leki bez recepty, himalaya, kreon, leki bez recepty, leki na grypę, leki na przeziębienie, leki na uspokojenie, mascara med., maxigra go, maxon, mensil, mugga, mustela, odchudzanie leki, odporność, pirolam, tabletki na ból gardła, test ciążowy, tran mollers, vichy, witamina d, wszy preparaty, zapalenie stawów, zestawy kosmetyków, ziaja

Oferujemy szeroką gamę leków i dermokosmetyków renomowanych producentów .

Apteka internetowa, antyperspirant, avent, bioderma, bioliq, canpol, cera trądzikowa preparaty, dermokosmetyki, geriavit, grzybica leki bez recepty, himalaya, kreon, leki bez recepty, leki na grypę, leki na przeziębienie, leki na uspokojenie, mascara med., maxigra go, maxon, mensil, mugga, mustela, odchudzanie leki, odporność, pirolam, tabletki na ból gardła, test ciążowy, tran mollers, vichy, witamina d, wszy preparaty, zapalenie stawów, zestawy kosmetyków, ziaja

Bezpieczne płatności online
lub odbiór osobisty
w naszych aptekach.

Apteka internetowa, antyperspirant, avent, bioderma, bioliq, canpol, cera trądzikowa preparaty, dermokosmetyki, geriavit, grzybica leki bez recepty, himalaya, kreon, leki bez recepty, leki na grypę, leki na przeziębienie, leki na uspokojenie, mascara med., maxigra go, maxon, mensil, mugga, mustela, odchudzanie leki, odporność, pirolam, tabletki na ból gardła, test ciążowy, tran mollers, vichy, witamina d, wszy preparaty, zapalenie stawów, zestawy kosmetyków, ziaja

Wykwalifikowany personel
pierwszego kontaktu dostępny
online bądź w aptekach.

Apteka internetowa, antyperspirant, avent, bioderma, bioliq, canpol, cera trądzikowa preparaty, dermokosmetyki, geriavit, grzybica leki bez recepty, himalaya, kreon, leki bez recepty, leki na grypę, leki na przeziębienie, leki na uspokojenie, mascara med., maxigra go, maxon, mensil, mugga, mustela, odchudzanie leki, odporność, pirolam, tabletki na ból gardła, test ciążowy, tran mollers, vichy, witamina d, wszy preparaty, zapalenie stawów, zestawy kosmetyków, ziaja