Koszyk
0 pln

Reklamacje i zwroty

Konsumentom przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z informacjami zawartymi w pouczeniu o prawie odstąpienia od umowy. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje również osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego w rozumieniu art. 556 (4) Kodeksu cywilnego.

 

§
ZWROTY
1. Produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne wydane z Apteki nie podlegają zwrotowi. Nie dotyczy to produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych zwracanych Aptece z powodu wady jakościowej, niewłaściwego ich wydania lub sfałszowania produktu leczniczego, które mogą zostać zwrócone Aptece na zasadach opisanych w Regulaminie.
2.
W przypadku towarów innych niż wskazane w ust. 1 powyżej, kupujący będący Konsumentem może w terminie 14 dni od dnia odebrania zamówienia odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów określonych poniżej.
3. Kupujący może odstąpić od umowy składając Aptece oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Może to zrobić faksem lub pocztą elektroniczną lub pisemnie na adres Apteki „Flora” ,97-200 Tomaszów Maz., ul. Słowackiego 22 . Wzór oświadczenia umieszczony jest na Portalu w zakładce Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
4. Zwrot towarów powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy.
5. W przypadku terminowego odstąpienia od umowy oraz terminowego dostarczenia zwracanego zamówienia do Apteki, Apteka zwróci Konsumentowi całość otrzymanej płatności.
6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Aptekę , Apteka nie jest zobowiązana do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
8. Zwracane towary najlepiej odsyłać w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnymi banderolami  i bez znamion ingerencji  w ich konstrukcję i korzystania z nich. Konsument ponosi odpowiedzialność  za uszkodzenie towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego cech , charakteru i funkcjonowania.
9. Apteka zwraca Konsumentowi  uiszczoną przez niego płatność takim samym sposobem zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że strony porozumiały się co do innego sposobu, który nie wiąże się dla Kupującego z żadnymi kosztami. Zwrot jest dokonywany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Apteka może się wstrzymać ze zwrotem płatności do chwili otrzymania przesyłki ze zwracanymi towarami lub dowodu jej odesłania.
10. Zwracane towary powinny być odpowiednio zabezpieczone. Nie mogą być wysyłane za pobraniem .
11.
Odstąpienie od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku umów w których:
- towary mają krótki termin przydatności do spożycia, ale wystarczający w momencie zawierania umowy, do pełnego wykorzystania towaru zgodnie ze wskazówkami producenta lub gdy  Klient został poinformowany o takim terminie przy składaniu zamówienia.
- towary, dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu zostały otwarte, oraz które po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względów higienicznych i ze względu na ochronę zdrowia.
- przedmiotem umowy są towary wymienione  w § 5 ust.1 powyżej.  
                                                                                                                                                                                                                                                                    

§
REKLAMACJE
1. Apteka jest zobowiązana jest do sprzedaży Kupującemu towarów pozbawionych wad, z wyjątkiem przecenionych towarów niepełnowartościowych, które Kupujący zamówił wiedząc o wadzie. W razie niezgodności towaru z u mową lub  w zakresie nieprawidłowości w świadczeniu usług drogą elektroniczną Kupujący powinien zgłosić Aptece reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej  na adres: admin@aptekaflora.pl lub pisemnie na adres Apteka „Flora”, ul. Słowackiego 22, 97-200 Tomaszów Maz..
2. Formularz reklamacyjny dostępny jest na Portalu  w zakładce reklamacje i zwroty.
3. Do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego należy zachować wszystkie reklamowane towary.
4.
Zaleca się dokładne sprawdzenie przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej w chwili jej dostarczenia  oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego w przypadku przesyłki uszkodzonej. Sprawdzenie przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej jest bezpłatne i należy do jego obowiązków.
5. Jeżeli doręczona przesyłka jest wyraźnie uszkodzona (widoczne ślady zalania , wgniecenia opakowania ) zaleca się odmowę przyjęcia. W takim przypadku przesyłka zostanie zwrócona do Apteki w celu wyjaśnienia  sprawy oraz ponownego dostarczenia zamówionych towarów.
6. Apteka ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego, na zasadach określonych w przepisach art. 556-576 Kodeksu cywilnego, za wady fizyczne i prawne (rękojmia). Kupujący na zasadach określonych w powyższych przepisach ma prawo żądania odpowiednio:
- usunięcia wady;
- wymiany towaru na wolny od wad;
- obniżenia ceny;
- odstąpienia od umowy.
7. Kupujący nie może odstąpić od umowy w ramach powyższej procedury, jeżeli wada towaru jest nieistotna.
8. Apteka nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, natomiast przekazuje gwarancje udzielone przez producentów dla produktów znajdujących się w Aptece lub informuje o takich gwarancjach.
9. Apteka ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania jej zgłoszenia.
10. Kupujący może skorzystać z unijnej platformy internetowego rozstrzygania sporów. Platforma internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy Klientami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępna jest pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Formularz reklamacyjny:

Miejscowość:_____________________, dnia______________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

(imię, nazwisko, adres, telefon)


Do:

Apteka "Flora" Internetowa

ul. Słowackiego 22

97-200 Tomaszów Mazowiecki

REKLAMACJA

Niniejszym składam reklamację towaru:

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

(opis towaru, marka, dawka itp)

za cenę __________, co potwierdza załączony dowód zakupu.

Data zakupu: _____________________________

Wada została wykryta w dniu: _________________

Wada polega na: _____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

(zwięzły i dokładny opis wady towaru bądź usługi, wraz z okolicznościami jej wykrycia)

Oświadczam, że używałem /am zgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcja obsługi. W związku z wyżej wymienionymi okolicznościami, reklamacja

jest konieczna i uzasadniona. Powołuję się na niezgodność towaru z umową.


Wnoszę niniejszym o doprowadzenie towaru do stanu zgodnego z umową poprzez:

- nieodpłatna wymianę towaru na nowy *

Gdyby się okazało, że wymiana towaru jest niemożliwa bądź wymaga nadmiernych kosztów po mojej, czy też Waszej stronie, wnoszę o:

- obniżenie ceny zakupu do kwoty * __________

- zwrot pieniędzy * (oznacza odstąpienie od umowy zakupu, która jest możliwa w razie gdy niezgodność towaru z umową jest istotna)

* - niepotrzebne skreślić


Termin odpowiedzi na niniejsze pismo wynosi 14 dni od daty jego otrzymania.

________________________________________

Konsument - imię i nazwisko

Apteka internetowa, antyperspirant, avent, bioderma, bioliq, canpol, cera trądzikowa preparaty, dermokosmetyki, geriavit, grzybica leki bez recepty, himalaya, kreon, leki bez recepty, leki na grypę, leki na przeziębienie, leki na uspokojenie, mascara med., maxigra go, maxon, mensil, mugga, mustela, odchudzanie leki, odporność, pirolam, tabletki na ból gardła, test ciążowy, tran mollers, vichy, witamina d, wszy preparaty, zapalenie stawów, zestawy kosmetyków, ziaja

Bezpłatny transport kurierem
od kwoty 199zł na terenie Polski

Apteka internetowa, antyperspirant, avent, bioderma, bioliq, canpol, cera trądzikowa preparaty, dermokosmetyki, geriavit, grzybica leki bez recepty, himalaya, kreon, leki bez recepty, leki na grypę, leki na przeziębienie, leki na uspokojenie, mascara med., maxigra go, maxon, mensil, mugga, mustela, odchudzanie leki, odporność, pirolam, tabletki na ból gardła, test ciążowy, tran mollers, vichy, witamina d, wszy preparaty, zapalenie stawów, zestawy kosmetyków, ziaja

Oferujemy szeroką gamę leków i dermokosmetyków renomowanych producentów .

Apteka internetowa, antyperspirant, avent, bioderma, bioliq, canpol, cera trądzikowa preparaty, dermokosmetyki, geriavit, grzybica leki bez recepty, himalaya, kreon, leki bez recepty, leki na grypę, leki na przeziębienie, leki na uspokojenie, mascara med., maxigra go, maxon, mensil, mugga, mustela, odchudzanie leki, odporność, pirolam, tabletki na ból gardła, test ciążowy, tran mollers, vichy, witamina d, wszy preparaty, zapalenie stawów, zestawy kosmetyków, ziaja

Bezpieczne płatności online
lub odbiór osobisty
w naszych aptekach.

Apteka internetowa, antyperspirant, avent, bioderma, bioliq, canpol, cera trądzikowa preparaty, dermokosmetyki, geriavit, grzybica leki bez recepty, himalaya, kreon, leki bez recepty, leki na grypę, leki na przeziębienie, leki na uspokojenie, mascara med., maxigra go, maxon, mensil, mugga, mustela, odchudzanie leki, odporność, pirolam, tabletki na ból gardła, test ciążowy, tran mollers, vichy, witamina d, wszy preparaty, zapalenie stawów, zestawy kosmetyków, ziaja

Wykwalifikowany personel
pierwszego kontaktu dostępny
online bądź w aptekach.

Apteka internetowa, antyperspirant, avent, bioderma, bioliq, canpol, cera trądzikowa preparaty, dermokosmetyki, geriavit, grzybica leki bez recepty, himalaya, kreon, leki bez recepty, leki na grypę, leki na przeziębienie, leki na uspokojenie, mascara med., maxigra go, maxon, mensil, mugga, mustela, odchudzanie leki, odporność, pirolam, tabletki na ból gardła, test ciążowy, tran mollers, vichy, witamina d, wszy preparaty, zapalenie stawów, zestawy kosmetyków, ziaja