Koszyk
0 pln
Manusan z pompką płyn na skórę 500ml

Manusan z pompką płyn na skórę 500ml

Typ: Produkt biobójczy

Dostępność: dostępne

Producent: Zakłady farmaceutyczne polfa-łódź s.a.

Masa produktu z opakowaniem: 550 g

23,90 PLN

Opis

Płyn dezynfekujący do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk oraz mycia ciała i włosów.

Działanie
Produkt wykazuje wysoką aktywność przeciwdrobnoustrojową.
Działa na bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne oraz grzyby.

Przyjmowanie

Higienicze mycie rąk:
Nanieść 3 ml preparatu na zwilżone wodą dłonie, myć ręce przez 2 minuty. Dokładnie wpłukać wodą, a ręcze osuszyć jednorazowym ręcznikiem.

Chirurgiczne mycie rąk:
Nanieść 3-5 ml preparatu za zwilożone wodą dłonie, myć ręce i przedramiona przez 3 minuty. Spłukać wodą. Następnie 3 ml preparatu wcierać w ręce i przedramiona przez conajmniej 1 minutę. Dokładnie spłukać wodą, a ręce osuszyć jednorazowym ręcznikiem. Podczas mycia i spłukiwania dłonie powinny znajdować się w położeniu powyżej łokci.

Mycie ciała i włosów:
Skórę i włosy myć omijając oczy i błony śluzowe, a następnie dokładnie spłukać wodą.

Niepożądane

Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe (jeśli są), nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć / lekarzem.

Skład

Substancja czynna: Kwas d-glutonowy, związek z N ,N'"-bis(4-chlorofenylo)-3, 12-diimino-2,4,11,13 tetraazatetradekanodiamidyną (2:1) (inna nazwa: diglukonian chlorheksydyny) CAS: 18472-51-0
[Zaw.:40g/l]

Zawiera: niejonowe środki powierzchniowo czynne (15-30%),amfoteryczne środki powierzchniowo czynne (do 5%) , środki konserwujące, kompozycje zapachowe.

Wskazania

Do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk oraz mycia ciała i włosów.

 • Higieniczne mycie rąk ma na celu usuniecie ze skóry rąk flory przejściowej.
  Higieniczne mycie rąk stosuje się przed zabiegami leczniczymi, badaniem, pielęgnacją po zdjęciu rękawic ochronnych, przed i po każdym kontakcie z pacjentem, po kontakcie z zanieczyszczonymi przedmiotami i sprzętem, materiałem zakaźnym, wydzielinami i wydalinami.
 • Chirurgiczne mycie rąk.
  Chirurgiczne mycie rąk ma na celu usunięcie ze skóry rąk wszelkich zanieczyszczeń, w tym flory przejściowej i jak najdalej idące usunięcie flory stałej. Chirurgiczne mycie rąk stosuje się przed każdą chirurgiczną interwencją przebiegającą z naruszeniem ciągłości tkanek pacjenta jak i przed podjęciem wszelkich czynności w strefie sterylnej.
 • Mycie ciała i włosów.
  Mycie ciała i włosów ma na celu usunięcie zabrudzeń oraz zmniejszenie ilości drobnoustrojów, na przykład po zanieczyszczeniu materiałami zakaźnymi, wydzielinami, wydalinami.

Przeciwskazania
Nie stosować na uszkodzony naskórek.
Nie stosować u osób nadwrażliwych (uczulonych) na substancję czynną lub środki powierzchniowo czynne.

Środki ostrożności

Skutki uboczne:

 • W kontakcie z oczami: zaczerwienienie, łzawienie, pieczenie, ból, wyzyko poważnego uszkodzenia oczu
 • Po połknięciu: ból brzucha, mdłości, wymioty
 • Po inhalacji: może powodować podrażnienie błon śluzowych układu oddechowego.

Pracować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny. Unikać zanieczyszczenia oczu. Przy prawidłowym obchodzeniu się z produktem nie są wymagane szczególne środki ostrożności.
Produkt do użytku zewnętrznego.

Produktu nie należy mieszać z innymi środkami dezynfekującymi i myjącymi, zawierającymi anionowe substancje powierzchniowo czynne. Nie stosować podchlorynów do prania bielizny, która miała kontakt z preparatem - ryzyko wystąpienia przebarwień.
Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Unikać uwolniania do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

 • Chronić przed dziećmi oraz bezpośrednim nasłonecznieniem.
 • Nie przechowywać razem z artykułami żywnościowymi oraz paszami dla zwierząt.
 • Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Bezpłatny transport kurierem
od kwoty 199zł

Oferujemy szeroką gamę leków i dermokosmetyków renomowanych producentów .

Bezpieczne płatności online
lub odbiór osobisty
w naszych aptekach.

Wykwalifikowany personel
pierwszego kontaktu dostępny
online bądź w aptekach.