Koszyk
0 pln
Polopiryna S tabl. 0,3 g 30 tabl. | Apteka internetowa, antyperspirant, avent, bioderma, bioliq, canpol, cera trądzikowa preparaty, dermokosmetyki, geriavit, grzybica leki bez recepty, himalaya, kreon, leki bez recepty, leki na grypę, leki na przeziębienie, leki na uspokojenie, mascara med., maxigra go, maxon, mensil, mugga, mustela, odchudzanie leki, odporność, pirolam, tabletki na ból gardła, test ciążowy, tran mollers, vichy, witamina d, wszy preparaty, zapalenie stawów, zestawy kosmetyków, ziaja

Polopiryna S tabl. 0,3 g 30 tabl.

Typ: Lek

Dostępność: dostępne

Producent: Zakłady farmaceutyczne polpharma s.a.

Masa produktu z opakowaniem: 100 g

9,90 PLN

Opis

Polopiryna S zawiera kwas acetylosalicylowy, który działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie iprzeciwgorączkowo.

Przyjmowanie
Przeciwbólowo i przeciwgorączkowo:Dorośli: od300mgdo600mg (od 1do 2 tabletek) co 4 godziny. Nie przyjmować więcej niż 3g leku na dobę.Młodzież w wieku powyżej 16lat: od600mgdo900mg (od 2 do 3 tabletek) na dobę.W chorobach reumatycznych, tylko na zlecenie lekarza:w gorączce reumatycznej: 900mg (3 tabletki) 4 razy na dobę;w reumatoidalnym zapaleniu stawów: 600mg (2 tabletki) od 3 do 4 razy na dobę.Zawał mięśnia sercowego, profilaktyka zawału mięśnia sercowego:od 150mg do 300mg (od ½do 1 tabletki) na dobę.Stosowanie u dzieci i młodzieżyw wieku poniżej 16latLek jest przeciwwskazanyu dziecii młodzieży w wieku poniżej 16lat(patrz punkt „Kiedy nie stosować leku Polopiryna S”).

Wskazania
dolegliwości bólowe różnego pochodzenia o lekkim i średnim nasileniu, w tym: bóle głowy, bóle zębów, bóle mięśni, bóle stawów;•dolegliwości towarzyszące przeziębieniu i grypie z gorączką;•stany chorobowe wymagające długotrwałego stosowania kwasu acetylosalicylowego w dużych dawkach, jak reumatoidalne zapalenie stawów (tylko z przepisu lekarza);•zawał mięśnia sercowego i profilaktyka powtórnego zawału mięśnia sercowego

Przeciwskazania
Przed rozpoczęciem przyjmowania lekuPolopiryna Snależy omówić to zlekarzem,wnastępujących sytuacjach:•u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek oraz z przewlekłą niewydolnością nerek;•jeśli pacjent przyjmuje doustne leki przeciwcukrzycowe z grupy sulfonylomocznika, ze względu na ryzyko nasilenia działania hipoglikemizującego (zmniejszającego stężenie glukozy we krwi), oraz jeśli pacjent przyjmuje leki przeciwdnawe;•u pacjentów z młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów i (lub) toczniem układowym oraz z zaburzoną czynnościąwątroby, gdyż zwiększa się toksyczność salicylanów.Utych pacjentów należy kontrolować czynność wątroby;•w przypadku krwotoków macicznych, nadmiernego krwawienia miesiączkowego, stosowania wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej, nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca;•podczas stosowania z metotreksatem w dawkach mniejszych niż 15 mgna tydzień, ze względu na nasilenie toksycznego działania metotreksatu na szpik. Jednoczesne stosowanie zmetotreksatem w dawkach większych niż 15 mgna tydzień jest przeciwwskazane.•w pierwszym i drugim trymestrze ciąży;•przed planowanym zabiegiem chirurgicznym. Ze względu na ryzyko wydłużonego czasu krwawienia zarówno w czasie jak i po zabiegu, na 5 do 7 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym lek należy odstawić;•kwas acetylosalicylowy może powodować skurcz oskrzeli i wywoływać napady astmy lub inne reakcje nadwrażliwości. Na reakcje takie szczególnie narażeni są pacjenci z astmą oskrzelową, przewlekłymi chorobami układu oddechowego, katarem siennym, polipami błony śluzowej nosa oraz wykazujący reakcje alergiczne (np. reakcje skórne, świąd, pokrzywka) na inne substancje
Należy zachować ostrożność stosującjednocześniez:•metotreksatemw dawkach mniejszych niż 15 mg na tydzień, ze względu na jego toksyczny wpływ na szpik kostny;•lekami przeciwzakrzepowymi, np. pochodnymikumaryny, heparynąorazlekami trombolitycznymi,np. streptokinaząi alteplaząlub innymilekami hamującymiagregację płytek krwi, np. tyklopidyną.Jednoczesne stosowanie kwasu acetylosalicylowego z lekami przeciwzakrzepowymi może spowodować nasilenie działania przeciwzakrzepowego, zwiększając tym samymryzyko krwawienia;•innyminiesteroidowymilekami przeciwzapalnymi, gdyż istnieje zwiększone ryzyko występowania działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego;•selektywnymiinhibitoramizwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI),ze względu na zwiększone ryzyko krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego na skutek synergistycznego działania tych leków;•ibuprofenem, gdyżmoże on hamować wpływ kwasu acetylosalicylowego przyjmowanego wmałychdawkach na agregację płytek krwi;•lekami zwiększającymiwydalanie kwasu moczowego z moczem, np. benzbromaron, probenecyd,gdyż salicylany osłabiają działanie tych leków. Nie należy stosować jednocześnie kwasu acetylosalicylowego z tymi lekami;•digoksyną, gdyżkwas acetylosalicylowy może nasilać działanie tego leku;•lekami przeciwcukrzycowymi, np. insuliną, pochodnymisulfonylomocznika, gdyż kwas acetylosalicylowy nasila działaniehipoglikemizujące (zmniejszające stężenie glukozy we krwi) leków przeciwcukrzycowych;•lekami moczopędnymi, gdyż kwas acetylosalicylowy może zmniejszyć skuteczność tych leków oraz nasilać ototoksyczne (uszkadzające słuch) działanie furosemidu;•glikokortykosteroidamipodawanymiogólnie, z wyjątkiem hydrokortyzonu stosowanego jako terapia zastępcza w chorobie Addisona, gdyż podawane jednocześnie z salicylanami, zwiększają ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej i krwawienia z przewodu pokarmowego oraz zmniejszają stężenie salicylanów w osoczu w trakcie leczenia, zaś po jego zakończeniu zwiększają ryzyko przedawkowania salicylanów;•inhibitoramikonwertazy angiotensyny (ACE) stosowanymijednocześnie z kwasem acetylosalicylowym w dużych dawkach (np. enalaprylem, kaptoprylem), gdyż kwas acetylosalicylowy zmniejsza działanie przeciwnadciśnieniowe tych leków;•kwasemwalproinowym, gdyż nasila on działanie antyagregacyjne kwasu acetylosalicylowego ze względu na synergistyczne działanie antyagregacyjne obu leków;•metamizolem, gdyż jednoczesne stosowanie z kwasem acetylosalicylowym może zmniejszać działanie hamujące kwasu acetylosalicylowego na agregację płytek krwi;•acetazolamidem, gdyż kwas acetylosalicylowy może w znacznym stopniu zwiększać stężenie, atym samym toksyczność acetazolamidu.Omeprazol i kwas askorbowy (witamina C) nie wpływają na wchłanianie kwasu acetylosalicylowego.

Interakcje
U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek istnieje ryzyko nasilenia działań niepożądanych leku, dlatego konieczne może być dostosowanie dawek w zależności od stopnia ciężkości niewydolności wątroby i (lub) nerek.Lek jest przeciwwskazany w przypadku ciężkiej niewydolności wątroby i (lub) nerek.Stosowanie u pacjentów w podeszłym wiekuU pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) należy stosować lek w mniejszych dawkach iwwiększych odstępach czasowych, ze względu na zwiększone ryzyko występowania objawów niepożądanych w tej grupie pacjentów.Polopiryna S a inne lekiNależy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkichlekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio,a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Środki ostrożności
Kiedy nie stosowaćleku PolopirynaS:•jeśli pacjentmauczulenie nakwas acetylosalicylowy lub którykolwiek z pozostałych składników leku(wymienionychw punkcie 6).Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy występuje u 0,3% populacji, w tym u 20% chorych na astmę oskrzelową lub przewlekłą pokrzywkę. Objawy nadwrażliwości-pokrzywka, a nawet wstrząs mogą wystąpić w ciągu 3 godzin od chwili przyjęcia kwasu acetylosalicylowego;•jeśli pacjent ma uczulenie nainne niesteroidowe leki przeciwzapalne, przebiegające zobjawami takimi jak: skurcz oskrzeli, zapalenie błony śluzowej nosa, wstrząs;•jeśli pacjent ma astmęoskrzelową, przewlekłe schorzenia układu oddechowego, gorączkęsiennąlub obrzęk błony śluzowej nosa, gdyż pacjenci z tymi schorzeniami mogą reagować na niesteroidowe leki przeciwzapalne napadami astmy, ograniczonym obrzękiem skóry i błony śluzowej (obrzęk naczynioruchowy) lub pokrzywką częściej niż inni pacjenci
eśli pacjent ma czynną chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy oraz stany zapalne lub krwawienia z przewodu pokarmowego (może dojść do wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego lub uczynnienia choroby wrzodowej);•jeśli pacjent ma ciężkąniewydolność wątroby, nerek lub serca;•jeśli pacjent ma zaburzenia krzepnięcia krwi (np. hemofilia, małopłytkowość) oraz gdy pacjent jest leczony jednocześnie środkami przeciwzakrzepowymi (np. pochodne kumaryny, heparyna);•jeśli pacjent ma niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (rzadka choroba dziedziczna);•jeśli pacjent jednocześnie otrzymuje metotreksat w dawkach 15 mg na tydzieńlub większych, ze względu na szkodliwy wpływ na szpik kostny;•u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16lat, zwłaszcza w przebiegu infekcji wirusowych, ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a, rzadkiej, ale ciężkiej choroby powodującej uszkodzenie wątroby i mózgu;•w ostatnimtrymestrze ciąży i w okresie karmienia piersią.

Apteka internetowa, antyperspirant, avent, bioderma, bioliq, canpol, cera trądzikowa preparaty, dermokosmetyki, geriavit, grzybica leki bez recepty, himalaya, kreon, leki bez recepty, leki na grypę, leki na przeziębienie, leki na uspokojenie, mascara med., maxigra go, maxon, mensil, mugga, mustela, odchudzanie leki, odporność, pirolam, tabletki na ból gardła, test ciążowy, tran mollers, vichy, witamina d, wszy preparaty, zapalenie stawów, zestawy kosmetyków, ziaja

Bezpłatny transport kurierem
od kwoty 199zł

Apteka internetowa, antyperspirant, avent, bioderma, bioliq, canpol, cera trądzikowa preparaty, dermokosmetyki, geriavit, grzybica leki bez recepty, himalaya, kreon, leki bez recepty, leki na grypę, leki na przeziębienie, leki na uspokojenie, mascara med., maxigra go, maxon, mensil, mugga, mustela, odchudzanie leki, odporność, pirolam, tabletki na ból gardła, test ciążowy, tran mollers, vichy, witamina d, wszy preparaty, zapalenie stawów, zestawy kosmetyków, ziaja

Oferujemy szeroką gamę leków i dermokosmetyków renomowanych producentów .

Apteka internetowa, antyperspirant, avent, bioderma, bioliq, canpol, cera trądzikowa preparaty, dermokosmetyki, geriavit, grzybica leki bez recepty, himalaya, kreon, leki bez recepty, leki na grypę, leki na przeziębienie, leki na uspokojenie, mascara med., maxigra go, maxon, mensil, mugga, mustela, odchudzanie leki, odporność, pirolam, tabletki na ból gardła, test ciążowy, tran mollers, vichy, witamina d, wszy preparaty, zapalenie stawów, zestawy kosmetyków, ziaja

Bezpieczne płatności online
lub odbiór osobisty
w naszych aptekach.

Apteka internetowa, antyperspirant, avent, bioderma, bioliq, canpol, cera trądzikowa preparaty, dermokosmetyki, geriavit, grzybica leki bez recepty, himalaya, kreon, leki bez recepty, leki na grypę, leki na przeziębienie, leki na uspokojenie, mascara med., maxigra go, maxon, mensil, mugga, mustela, odchudzanie leki, odporność, pirolam, tabletki na ból gardła, test ciążowy, tran mollers, vichy, witamina d, wszy preparaty, zapalenie stawów, zestawy kosmetyków, ziaja

Wykwalifikowany personel
pierwszego kontaktu dostępny
online bądź w aptekach.

Apteka internetowa, antyperspirant, avent, bioderma, bioliq, canpol, cera trądzikowa preparaty, dermokosmetyki, geriavit, grzybica leki bez recepty, himalaya, kreon, leki bez recepty, leki na grypę, leki na przeziębienie, leki na uspokojenie, mascara med., maxigra go, maxon, mensil, mugga, mustela, odchudzanie leki, odporność, pirolam, tabletki na ból gardła, test ciążowy, tran mollers, vichy, witamina d, wszy preparaty, zapalenie stawów, zestawy kosmetyków, ziaja