Koszyk
0 pln
Polopiryna S tabl. 0,3 g 30 tabl.

Polopiryna S tabl. 0,3 g 30 tabl.

Typ: Lek

Dostępność: dostępne

Producent: Zakłady farmaceutyczne polpharma s.a.

Masa produktu z opakowaniem: 100 g

9,90 PLN

Opis

Polopiryna S zawiera kwas acetylosalicylowy, który działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie iprzeciwgorączkowo.

Przyjmowanie
Przeciwbólowo i przeciwgorączkowo:Dorośli: od300mgdo600mg (od 1do 2 tabletek) co 4 godziny. Nie przyjmować więcej niż 3g leku na dobę.Młodzież w wieku powyżej 16lat: od600mgdo900mg (od 2 do 3 tabletek) na dobę.W chorobach reumatycznych, tylko na zlecenie lekarza:w gorączce reumatycznej: 900mg (3 tabletki) 4 razy na dobę;w reumatoidalnym zapaleniu stawów: 600mg (2 tabletki) od 3 do 4 razy na dobę.Zawał mięśnia sercowego, profilaktyka zawału mięśnia sercowego:od 150mg do 300mg (od ½do 1 tabletki) na dobę.Stosowanie u dzieci i młodzieżyw wieku poniżej 16latLek jest przeciwwskazanyu dziecii młodzieży w wieku poniżej 16lat(patrz punkt „Kiedy nie stosować leku Polopiryna S”).

Wskazania
dolegliwości bólowe różnego pochodzenia o lekkim i średnim nasileniu, w tym: bóle głowy, bóle zębów, bóle mięśni, bóle stawów;•dolegliwości towarzyszące przeziębieniu i grypie z gorączką;•stany chorobowe wymagające długotrwałego stosowania kwasu acetylosalicylowego w dużych dawkach, jak reumatoidalne zapalenie stawów (tylko z przepisu lekarza);•zawał mięśnia sercowego i profilaktyka powtórnego zawału mięśnia sercowego

Przeciwskazania
Przed rozpoczęciem przyjmowania lekuPolopiryna Snależy omówić to zlekarzem,wnastępujących sytuacjach:•u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek oraz z przewlekłą niewydolnością nerek;•jeśli pacjent przyjmuje doustne leki przeciwcukrzycowe z grupy sulfonylomocznika, ze względu na ryzyko nasilenia działania hipoglikemizującego (zmniejszającego stężenie glukozy we krwi), oraz jeśli pacjent przyjmuje leki przeciwdnawe;•u pacjentów z młodzieńczym reumatoidalnym zapaleniem stawów i (lub) toczniem układowym oraz z zaburzoną czynnościąwątroby, gdyż zwiększa się toksyczność salicylanów.Utych pacjentów należy kontrolować czynność wątroby;•w przypadku krwotoków macicznych, nadmiernego krwawienia miesiączkowego, stosowania wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej, nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca;•podczas stosowania z metotreksatem w dawkach mniejszych niż 15 mgna tydzień, ze względu na nasilenie toksycznego działania metotreksatu na szpik. Jednoczesne stosowanie zmetotreksatem w dawkach większych niż 15 mgna tydzień jest przeciwwskazane.•w pierwszym i drugim trymestrze ciąży;•przed planowanym zabiegiem chirurgicznym. Ze względu na ryzyko wydłużonego czasu krwawienia zarówno w czasie jak i po zabiegu, na 5 do 7 dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym lek należy odstawić;•kwas acetylosalicylowy może powodować skurcz oskrzeli i wywoływać napady astmy lub inne reakcje nadwrażliwości. Na reakcje takie szczególnie narażeni są pacjenci z astmą oskrzelową, przewlekłymi chorobami układu oddechowego, katarem siennym, polipami błony śluzowej nosa oraz wykazujący reakcje alergiczne (np. reakcje skórne, świąd, pokrzywka) na inne substancje
Należy zachować ostrożność stosującjednocześniez:•metotreksatemw dawkach mniejszych niż 15 mg na tydzień, ze względu na jego toksyczny wpływ na szpik kostny;•lekami przeciwzakrzepowymi, np. pochodnymikumaryny, heparynąorazlekami trombolitycznymi,np. streptokinaząi alteplaząlub innymilekami hamującymiagregację płytek krwi, np. tyklopidyną.Jednoczesne stosowanie kwasu acetylosalicylowego z lekami przeciwzakrzepowymi może spowodować nasilenie działania przeciwzakrzepowego, zwiększając tym samymryzyko krwawienia;•innyminiesteroidowymilekami przeciwzapalnymi, gdyż istnieje zwiększone ryzyko występowania działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego;•selektywnymiinhibitoramizwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI),ze względu na zwiększone ryzyko krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego na skutek synergistycznego działania tych leków;•ibuprofenem, gdyżmoże on hamować wpływ kwasu acetylosalicylowego przyjmowanego wmałychdawkach na agregację płytek krwi;•lekami zwiększającymiwydalanie kwasu moczowego z moczem, np. benzbromaron, probenecyd,gdyż salicylany osłabiają działanie tych leków. Nie należy stosować jednocześnie kwasu acetylosalicylowego z tymi lekami;•digoksyną, gdyżkwas acetylosalicylowy może nasilać działanie tego leku;•lekami przeciwcukrzycowymi, np. insuliną, pochodnymisulfonylomocznika, gdyż kwas acetylosalicylowy nasila działaniehipoglikemizujące (zmniejszające stężenie glukozy we krwi) leków przeciwcukrzycowych;•lekami moczopędnymi, gdyż kwas acetylosalicylowy może zmniejszyć skuteczność tych leków oraz nasilać ototoksyczne (uszkadzające słuch) działanie furosemidu;•glikokortykosteroidamipodawanymiogólnie, z wyjątkiem hydrokortyzonu stosowanego jako terapia zastępcza w chorobie Addisona, gdyż podawane jednocześnie z salicylanami, zwiększają ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej i krwawienia z przewodu pokarmowego oraz zmniejszają stężenie salicylanów w osoczu w trakcie leczenia, zaś po jego zakończeniu zwiększają ryzyko przedawkowania salicylanów;•inhibitoramikonwertazy angiotensyny (ACE) stosowanymijednocześnie z kwasem acetylosalicylowym w dużych dawkach (np. enalaprylem, kaptoprylem), gdyż kwas acetylosalicylowy zmniejsza działanie przeciwnadciśnieniowe tych leków;•kwasemwalproinowym, gdyż nasila on działanie antyagregacyjne kwasu acetylosalicylowego ze względu na synergistyczne działanie antyagregacyjne obu leków;•metamizolem, gdyż jednoczesne stosowanie z kwasem acetylosalicylowym może zmniejszać działanie hamujące kwasu acetylosalicylowego na agregację płytek krwi;•acetazolamidem, gdyż kwas acetylosalicylowy może w znacznym stopniu zwiększać stężenie, atym samym toksyczność acetazolamidu.Omeprazol i kwas askorbowy (witamina C) nie wpływają na wchłanianie kwasu acetylosalicylowego.

Interakcje
U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek istnieje ryzyko nasilenia działań niepożądanych leku, dlatego konieczne może być dostosowanie dawek w zależności od stopnia ciężkości niewydolności wątroby i (lub) nerek.Lek jest przeciwwskazany w przypadku ciężkiej niewydolności wątroby i (lub) nerek.Stosowanie u pacjentów w podeszłym wiekuU pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) należy stosować lek w mniejszych dawkach iwwiększych odstępach czasowych, ze względu na zwiększone ryzyko występowania objawów niepożądanych w tej grupie pacjentów.Polopiryna S a inne lekiNależy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkichlekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio,a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Środki ostrożności
Kiedy nie stosowaćleku PolopirynaS:•jeśli pacjentmauczulenie nakwas acetylosalicylowy lub którykolwiek z pozostałych składników leku(wymienionychw punkcie 6).Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy występuje u 0,3% populacji, w tym u 20% chorych na astmę oskrzelową lub przewlekłą pokrzywkę. Objawy nadwrażliwości-pokrzywka, a nawet wstrząs mogą wystąpić w ciągu 3 godzin od chwili przyjęcia kwasu acetylosalicylowego;•jeśli pacjent ma uczulenie nainne niesteroidowe leki przeciwzapalne, przebiegające zobjawami takimi jak: skurcz oskrzeli, zapalenie błony śluzowej nosa, wstrząs;•jeśli pacjent ma astmęoskrzelową, przewlekłe schorzenia układu oddechowego, gorączkęsiennąlub obrzęk błony śluzowej nosa, gdyż pacjenci z tymi schorzeniami mogą reagować na niesteroidowe leki przeciwzapalne napadami astmy, ograniczonym obrzękiem skóry i błony śluzowej (obrzęk naczynioruchowy) lub pokrzywką częściej niż inni pacjenci
eśli pacjent ma czynną chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy oraz stany zapalne lub krwawienia z przewodu pokarmowego (może dojść do wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego lub uczynnienia choroby wrzodowej);•jeśli pacjent ma ciężkąniewydolność wątroby, nerek lub serca;•jeśli pacjent ma zaburzenia krzepnięcia krwi (np. hemofilia, małopłytkowość) oraz gdy pacjent jest leczony jednocześnie środkami przeciwzakrzepowymi (np. pochodne kumaryny, heparyna);•jeśli pacjent ma niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (rzadka choroba dziedziczna);•jeśli pacjent jednocześnie otrzymuje metotreksat w dawkach 15 mg na tydzieńlub większych, ze względu na szkodliwy wpływ na szpik kostny;•u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16lat, zwłaszcza w przebiegu infekcji wirusowych, ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a, rzadkiej, ale ciężkiej choroby powodującej uszkodzenie wątroby i mózgu;•w ostatnimtrymestrze ciąży i w okresie karmienia piersią.

Bezpłatny transport kurierem
od kwoty 199zł

Oferujemy szeroką gamę leków i dermokosmetyków renomowanych producentów .

Bezpieczne płatności online
lub odbiór osobisty
w naszych aptekach.

Wykwalifikowany personel
pierwszego kontaktu dostępny
online bądź w aptekach.